Alton Kelley Jr.

Alton Kelley Jr.

Deacon
Carl Grizzle
Elder
Jim Chapman